Last news

Satan has created situations in their homes, on their jobs and in their relationships that are more intense than ever.In contrast, there is not a single verse in the entire Bible that says one positive thing about homosexual relationships (I hope we're beyond people trying to claim Jonathan and David..
Read more
If you are not yet using SEO for your webpage and your content, you are just wasting opportunities.Tje real Miami SEO experts take it with you.Search Engine Optimization must be fully integrated into your Marketing Strategy.Search Engine Optimization (SEO) is the tool that ensures your guests know theres a party..
Read more

Bond fund förfallodag


bond fund förfallodag

Den genomsnittliga kupongen är den viktade genomsnittliga kupongen för obligationer i portföljen.
Varje tabell visar olika essex radio kontakt uppdelningar av fondens investeringar.
Antal innehav Antalet obligationer och derivat som ingår i fonden.
Avkastning ackumuleras med andelskursen.En fond med positivt alfavärde har gett bättre avkastning än förväntat med tanke på dess betavärde.You are looking for a yearly return of at least 7 or more, with an unlimited upside return, calculated on your initial investment.Endast betyg som motsvarar eller 5 stjärnor visas på faktabladet.Mer information om avgifter (inbegripet uppgifter om när fondens räkenskapsår slutar) finns i avsnittet om avgifter i det senaste prospektet.Fondens mål är att erbjuda möjlighet till inflationsavkastning, kapital och valutastegring.
Eftersom riskindikatorn kan uppdateras under månaden hänvisar vi till faktabladet för den senaste informationen.
Värderingen baseras endast på resultatet vad gäller fonder med resultat för minst fem.
1 pdf Emerging Markets kön datum nätverk InflationLinked Bond Fund aacceuro emerging markets inflationlinked bond fund aacceuro 3 december 6 MÅnatligt faktablad professionella investerare Inriktning och stil Fonden investerar främst i indexreglerade statsobligationer på tillväxtmarknader som är noterade i tillväxtmarknadsvalutor.3 4 pdf MÅnatligt faktablad professionella investerare emerging markets inflationlinked bond fund aacceuro 3 december 6 Sektorspositionering Treasury Överstatliga organ / Stater Bostadshypotek Banker Mäklare Försäkring Fastigheter Övrig finans Basindustri Kapitalvaror Cykliska konsumentvaror (i konsumentled) Ickecykliska konsumentvaror Energi Transport Tekniksektorn Kommunikation Allmännytta Säkerställda obligationer Värdepapperiserade.Kontoinnehavare:Ancoria Insurance Public Ltd, bank.Kvoten beräknas genom att man subtraherar den riskfria avkastningen (t.ex.Denna tabell visar fondinvesteringarnas valutaexponering och säkring.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap